Palingbeek Nieuws

Vijverwerken aan hole 3

08 September 2017
Het droge voorjaar en zomer was de ideale aanleiding om een aantal vijvers en poelen uit te baggeren. Zo ook de vijver aan hole 3, die nog nooit ontslibt werd en bijgevolg langzaam aan het dichtslibben was.  Dit was goed te merken aan de oevervegetatie die steeds verder oprukte in de vijver. Te veel organische belasting (van bladeren e.d.)  zorgde voor troebel en stinkend water, waardoor de mooie onderwatervegetatie van deze vijver volledig verdwenen was de laatste 2 jaar.

Er bleek meer slib te zijn dan oorspronkelijk gedacht. Uiteindelijk bleek onze eigen kraan te kleinschalig om het werk uit te voeren, en de bodem van de vijver onvoldoende draagkrachtig om er vlot in te kunnen rijden met onze kraan.

Daarom werd het geweer van schouder veranderd en werd in laatste instantie beroep gedaan op een loonwerker met een kraan met lange arm die gespecialiseerd is in het uitbaggeren van vijvers.

Er werd wat schade aangericht aan het gazon rond de vijver, en een lege vijver is ook al niet moeders mooiste, waardoor het er nu een beetje troosteloos bij ligt, maar ongetwijfeld zal de vijver reeds vanaf volgend jaar opnieuw één van de mooiste locaties van de club worden. Ook de amfibieën zullen wel varen bij deze operatie. Bij monitoring hiervan bleek dat er in deze vijver steeds minder amfibieën aanwezig waren, dit voornamelijk ten gevolge van de achteruitgaande kwaliteit van het water.

Met het uitbaggeren van de vijver verwacht ik een spoedig herstel van de onderwatervegetatie en alle bijkomende waterleven.

Krist Calmeyn