Lid worden op De Palingbeek


 

Download hier alle informatie over de lidmaatschappen 2018
 

 

Proefabonnement

Schrijf nu in 

U wil de golfsport leren kennen en bent nog geen lid geweest, dan is het proefabonnement uitermate geschikt om u te laten kennis maken met de golfsport en G&CC De Palingbeek.

U kan gedurende 3 tot 8 maanden proeven van het clubleven en uw eerste golflessen boeken bij onze pro’s. Heeft u nadien de smaak te pakken, dan kan u instappen op het introductielidmaatschap aan een zeer democratisch tarief. We verwelkomen u graag in onze warme club! 

 • De prijs voor een proefabonnement is 150 €
 • Duurtijd 3 tot 8 maanden (tot 1/4, 1/6, 1/8 1/10)

 

Starten tussen Einde op
1 januari 2018 en 1 maart 2018 1 juni 2018
1 maart 2018 en 1 mei 2018  1 augtustus 2018
1 mei 2018 en 1 juli 2018 1 oktober 2018
1 juli 2018 en 1 november 2018 1 april 2019
1 november 2018 en 1 maart 2019 1 juni 2019

Tijdens de laatste 14 dagen van het proefabonnement wordt er een infosessie gepland op een zaterdag om 11u waar alle info zal gegeven worden betreffende het lidmaatschap. 

Schrijf nu in 

Introductiemembership

Na afloop van het proefabonnement gaat men over naar het introductiemembership aan een zeer interessant tarief. Het 1ste jaar in het welke het proefabonnement eindigt wordt een prorataverrekening gemaakt voor het lidgeld, daarna geniet men nog 2 volle jaren van dit type lidmaatschap alvorens men een full member wordt.

Bij de start van het introductiemembership kan u een aandeel aankopen of een toetredingsbijdrage (550 €) betalen gedurende de eerste drie jaar van het lidmaatschap.

 • Introductiemember lidmaatschap: 1.280 €
 • Samenwonende partner: 795 €

 

Jong-leden / Youngsters

De toekomst van onze club ligt bij de jeugd. Daarom werden voor 2018 de tarieven aangepast aan de leeftijd. U betaalt als jong-lid geen aandeel of toetredingsbijdrage en geniet van een bruisende jeugdwerking en Youngsters activiteiten (18-35 jaar).

 • < 8 jaar: 20 €
 • < 15 jaar: 245 €
 • < 21 jaar: 420 €
 • < 27 jaar: 580 €
 • < 29 jaar: 850 €
 • < 33 jaar: 975 €
 • < 35 jaar: 1.200 €

 

Full Members

Als Full Member (vanaf 36 jaar) heeft u volledig speelrecht op onze club en mag u deelnemen aan alle wedstrijden. Uw (samenwonende) partner geniet een korting op het lidmaatschap. Toetreding kan volgens verschillende formules, waarbij u een aandeel koopt of toetredingsbijdrage (550 €) betaalt gedurende de eerste drie jaar van het lidmaatschap.

 • Full members lidmaatschap: 1.970 €
 • Samenwonende partner: 1.320 €

 

Super Senioren

Bent u ouder dan 80 jaar, dan geniet u van een ruime korting op uw lidmaatschap. Golf is immers een sport van alle leeftijden. U behoudt verder alle rechten van een Full Member.

 • Super senioren lidmaatschap: 1.280 €
 • Samenwonende partner: 860 €

 

Barmember

Niet-leden van de Golfclub die het clubhuis wensen te bezoeken, kunnen een barmembership aanvragen.

 • Barmember lidmaatschap: 125 €

 

 

---

*Alle tarieven zijn jaarlijkse bijdragen en worden vermeld exclusief federale bijdrage.

 

Voor meer inlichtingen kunt u steeds contact opnemen met de Secretaris, Filip Sadonis, op  057/20.04.36 of op het volgend email adres secretaris@golfpalingbeek.be.

Voordelen lidmaatschap Premium Benelux Golf Courses (PBGC) en Open Golf Club (OGC)

Samen met 13 andere golfclubs uit België, Nederland en Luxemburg, vandaar de benaming Benelux Golf Courses, maakt Golf & Countryclub de Palingbeek deel uit van de PBGC (Premium Benelux Golf Courses).

Deze 13 clubs zijn : Golf du Château de la Bawette, Best Golf, Golf de Clervaux, Cleydael Golf & Countryclub, Golf de l’Empereur, Golf & Business Club Henri Chapelle, De Maastrichtsche, Millennium Golf Club, Mont Garni Golf Club, Golf & Countryclub Oudenaarde, Golf de Rigenée, Golfpark de Turfvaert en Winge Golf & Countryclub.

 

Dit lidmaatschap levert voor onze leden tal van voordelen op zoals :

 • Een korting van 35% op de greenfeeprijzen bij alle clubs aangesloten bij de PBGC.
 • De PBGC heeft ook een samenwerkingsakkoord met de Open Golf Club (OGC) waardoor onze leden een korting van 25% bekomen op de greenfeeprijzen bij OGC clubs in Frankrijk. Bovendien kunnen zij ook genieten van speciale promoties bij golfvakanties bij OGC golfclubleden en hotels in Frankrijk, Spanje en Marokko.
Alle inlichtingen omtrent het full-membership (tarieven, types,...) kunnen bekomen worden bij de Secretaris, Filip Sadonis, op de 057/20.04.36 of per mail op secretaris@golfpalingbeek.be.