Palingbeek Nieuws > Rules

  • Klik hier om een vraag aan JP te stellen
  • Klik hier om het archief van rules vragen te doorbladeren

Nieuwe strafgebieden: rode paaltjes

Vanaf 1 januari 2019 werden de golfregels grondig hervormd. De regels werden herschreven in een duidelijkere taal en zorgen ervoor dat het spel sneller vooruit gaat. Daarom hebben wij het volgende aangepast: Volgende zones worden gemarkeerd met rode paaltjes (strafgebied): Het bos links van hole 2 Het bos rechts van hole 9 Op hole 15 komt er een strafgebied links  van de FW (bos+beek+ ...

02 May 2019

Lees Meer

Nieuwe rules commissie

Na 20 jaar inzet voor de rules geeft Jean Pierre Desmet de fakkel door aan Stephan De Jaegere. Wat doet de rules commissie? Wij geven advies aan de sportieve commissie en de raad van bestuur over alles wat betrekking heeft met de rules. Wij zorgen voor de terreinmarkering (paaltjes) . Wij geven advies over het wedstrijdreglement en de local rules. Wij beantwoorden vragen over de rules van de ...

29 April 2019

Lees Meer

22 december: theoretische rulestesten

   Op zaterdag 22 december 2018 worden de laatste theoretische rulestesten van dit jaar georganiseerd.  De volgende testen gaan door eind maart 2019.     Programma:   9u: Test voor juniors onder 15 jaar. In het secretariaat kan een blad bekomen worden met de rules die ze moeten kennen voor het bekomen van HCP 54. Mondelinge ondervraging.  De o ...

16 November 2018

Lees Meer

Wat doen bij hek bij de konijnen holen?

De eerste vraag die zich opdringt is de vraag of dit hek een los of vast obstakel is. Het is een los obstakel indien het hek snel, gemakkelijk en zonder beschadigen verwijderd kan worden en dit volgens de definitie van een  los obstakel op pagina 35 bij “definities” in het blauw rulesboekje.In het ander geval is dit hek een vast obstakel.   Dit is een feiten kwestie. Ligt ...

22 August 2018

Lees Meer

Zekerheid in de golfsport

Om een golfregel toe te passen moet je ZEKERHEID hebben. Zo ook dus om de regel van de waterhindernis toe te passen. Als de bal "misschien, waarschijnlijk, eventueel, enz" in een waterhindernis ligt heeft de speler geen zekerheid en mag hij de regel van de waterhindernis NIET toepassen. Hoe ontstaat ZEKERHEID ? Zekerheid ontstaat: 1/ doordat de speler de feiten heeft waargenomen (hij heeft d ...

06 August 2018

Lees Meer

Bal in bunker of in waterhindernis

Je bal ligt in een bunker of in een waterhindernis. Wat is het verschil?  Bunker :                                                                                        &nbs ...

30 July 2018

Lees Meer

Onderscheid Matchplay - Strokeplay

-De normale sanctie = STROKEPLAY: 2 Strafpunten / MATCHPLAY: Verlies van de hole. -De sanctie van 1 strafpunt is in beide spelvormen van toepassing.   1/ GEVEN (R 2-4). Strokeplay: Niet toegestaan. Matchplay: Een slag, de hole of de wedstrijd mogen gegeven worden. Het geven mag niet geweigerd noch herroepen worden. Bij dubbelspel volstaat het dat 1 speler geeft.   2 ...

29 June 2018

Lees Meer

Rulesvragen

V:  We vonden de bal niet van mijn medespeler en deze beweerde dan dat de bal in een afwateringsputje lag, waarvan het deksel half open lag. Mag dat zo maar? A:  Heel zeker niet.  Om te beweren dat een bal in een vast obstakel ligt moet je zekerheid hebben, zoniet is de bal verloren.       Zekerheid bekom je omdat jijzelf of een getuige (toeschouwer of mede ...

13 June 2018

Lees Meer

De Provisionele bal (rule 27)

DE PROVISIONELE BAL (rule 27)   V: Wanneer mag/moet er een provisionele bal gespeeld worden? A: Als een bal misschien out of bounds ligt of misschien verloren is.   V: Wat zijn de vorm-vereisten opdat de bal provisioneel zou zijn? A: Je moet uitdrukkelijk aankondigen dat de bal provisioneel is (zoniet wordt het een nieuwe bal in spel). Op de afslagplaats wordt de provisionel ...

06 June 2018

Lees Meer

Rules Vragen

V: Mag ik mijn putter juist voor de bal op de green zetten, alvorens te putten? A: Dit is toegelaten. Op het eerste zicht lijkt dit een inbreuk op de golfregel die zegt dat je de puttinglijn niet mag aanraken tenzij om een los natuurlijk voorwerp weg te nemen of om een pitchmark te herstellen. Toch heeft St Andrews in een decision beslist dat het toegelaten is je putter juist voor de bal op d ...

28 May 2018

Lees Meer


    Pagina 1 van 3 1 2