Palingbeek Nieuws > Rules

  • Klik hier om een vraag aan JP te stellen
  • Klik hier om het archief van rules vragen te doorbladeren

De basisregels van de golfsport

  1/   Fairplay is the spirit of the game. 2/   Probeer aan te sluiten bij de flight voor jouw. 3/   De laagst HCP in de flight is de leider en mag o.a. zijn medespelers aanzetten tot sneller spel. 4/   Zorg dat je kennis van de golfregels voldoende goed is. 5/   Lees de lokale golfregels ad valvas of op je scorekaart. 6/   Kon ...

30 November -1

Lees Meer

Rules Vragen

V:  Mijn bal lag in een droogstaande waterhindernis. Hij lag heel dicht bij een plant, waar er 2 staken met gaas rond stonden, om ze te beschermen. Had ik recht op een vrije drop?  A:  Spijtig genoeg niet. In een waterhindernis heb je geen recht op een vrije drop, als je gehinderd wordt in stand, swing of speelrichting door een vast obstakel. Het kan niet de bedoeling zijn dat ...

12 May 2018

Lees Meer

Golf Vragen

V: Ik had op de afslag mijn bal opgeteed en toen stootte ik hem per ongeluk van de tee. Wat nu? A: Een bal is in spel zodra je er een slag naar gedaan hebt met de bedoeling de bal spelen. Die slag kan ook een airshot zijn. Ook dan is de bal in spel alhoewel hij misschien nog altijd op de tee staat. De volgende slag wordt dan je 2de slag. Dus, vóór je de bal speelt, is hij niet i ...

07 May 2018

Lees Meer

Ready Golf

  Voortaan spelen we READY GOLF. Bedoeling is uiteraard de speeltijd van een golfpartij of een golfwedstrijd korter te maken en dit door het speeltempo te verhogen.   Iedereen (zonder uitzondering) wordt met aandrang verzocht volgende principes toe te passen:   1/ Verlies geen tijd, stap altijd snel door. 2/ Zorg dat je klaar bent als het jou beurt is om te spelen, club in ...

16 April 2018

Lees Meer

Outside Agency

OUTSIDE AGENCY De definitie van OUTSIDE AGENCY is verschillend bij stroke- en matchplay. Strokeplay: Een outside agency is elke persoon, dier of voorwerp dat niet behoort tot de kant van de speler ttz. de speler zelf, zijn ploegmaat, hun caddies en hun golfuitrusting (clubs en transportmateriaal). Matchplay: Een outside agency is elke persoon, dier of voorwerp dat niet behoort tot de kant va ...

10 April 2018

Lees Meer

Golfbal breekt als gevolg van een slag

In dit geval moet je rule 5 - 3 alinea 5  toepassen  nl.  Indien een bal stuk gaat ten gevolge van een slag, telt de slag niet en moet de speler, zonder straf, een andere bal spelen zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal gespeeld werd.   Om bovenstaand uit te voeren moet je rule 20 - 5 toepassen nl.  Indien de speler kiest of verplicht wordt terug te keren zo dicht ...

28 March 2018

Lees Meer

Rules : OP DE GREEN

OP DE GREEN. Als het nuttig is, markeer je de bal spontaan en ongevraagd. Indien de bal van een medespeler op je puttinglijn ligt, mag je hem vragen zijn bal te markeren. Hij mag dit niet weigeren. Een bal mag op de green altijd opgenomen worden en gereinigd. Indien de marker van een medespeler op je puttinglijn ligt, mag je hem vragen zijn marker te verplaatsen. Wie zijn marker verplaatst ...

27 March 2018

Lees Meer

Bal ligt in een bunker / Rule 13-4

BAL LIGT IN EEN BUNKER  /  rule 13-4.   NIET TOEGELATEN VOOR JE DE BAL SPEELT : Sanctie: 2 strafslagen (strokeplay) of verlies van de hole (matchplay). Het zand in de bunker testen. Het zand in de bunker aanraken met de hand of de club. Een los natuurlijk voorwerp, dat in de bunker ligt, aanraken of bewegen.   WEL TOEGELATEN VOOR JE DE BAL SPEELT : Het zand in de ...

13 March 2018

Lees Meer

Onspeelbare bal/Rule 28

ONSPEELBARE BAL/Rule 28 Een speler mag overal en altijd zijn bal onspeelbaar verklaren, behalve als zijn bal in een waterhindernis ligt. Mogelijke opties mits het tellen van 1 strafpunt (stroke- matchplay) : 1. Terugkeren naar de plaats van het vorig shot. Indien dit op de afslagplaats was, mag de bal opgeteed worden. Indien dit op de green was, moet de bal geplaatst worden. Op alle andere p ...

07 February 2018

Lees Meer

De bal in spel bewogen

Speler beweegt de eigen bal of de bal van een ploegmaat Rule 1 – 2: Behalve de bal spelen mag een speler niets met opzet doen dat: de ligging of de beweging van de bal beïnvloedt. de directe omgeving rond de bal wijzigt. Sanctie: 2 Strafpunten (strokeplay) of verlies van de hole (matchplay). Diskwalificatie bij een ernstige overtreding die een beduidend voordeel oplevert ...

03 January 2018

Lees Meer


    Pagina 1 van 3 1 2