Palingbeek Nieuws > Rules: Vraag het aan Jean-Pierre

  • Klik hier om een vraag aan JP te stellen
  • Klik hier om het archief van rules vragen te doorbladeren

22 december: theoretische rulestesten

   Op zaterdag 22 december 2018 worden de laatste theoretische rulestesten van dit jaar georganiseerd.  De volgende testen gaan door eind maart 2019.     Programma:   9u: Test voor juniors onder 15 jaar. In het secretariaat kan een blad bekomen worden met de rules die ze moeten kennen voor het bekomen van HCP 54. Mondelinge ondervraging.  De o ...

16 November 2018

Lees Meer

Wat doen bij hek bij de konijnen holen?

De eerste vraag die zich opdringt is de vraag of dit hek een los of vast obstakel is. Het is een los obstakel indien het hek snel, gemakkelijk en zonder beschadigen verwijderd kan worden en dit volgens de definitie van een  los obstakel op pagina 35 bij “definities” in het blauw rulesboekje.In het ander geval is dit hek een vast obstakel.   Dit is een feiten kwestie. Ligt ...

22 August 2018

Lees Meer

Zekerheid in de golfsport

Om een golfregel toe te passen moet je ZEKERHEID hebben. Zo ook dus om de regel van de waterhindernis toe te passen. Als de bal "misschien, waarschijnlijk, eventueel, enz" in een waterhindernis ligt heeft de speler geen zekerheid en mag hij de regel van de waterhindernis NIET toepassen. Hoe ontstaat ZEKERHEID ? Zekerheid ontstaat: 1/ doordat de speler de feiten heeft waargenomen (hij heeft d ...

06 August 2018

Lees Meer

Bal in bunker of in waterhindernis

Je bal ligt in een bunker of in een waterhindernis. Wat is het verschil?  Bunker :                                                                                        &nbs ...

30 July 2018

Lees Meer

Onderscheid Matchplay - Strokeplay

-De normale sanctie = STROKEPLAY: 2 Strafpunten / MATCHPLAY: Verlies van de hole. -De sanctie van 1 strafpunt is in beide spelvormen van toepassing.   1/ GEVEN (R 2-4). Strokeplay: Niet toegestaan. Matchplay: Een slag, de hole of de wedstrijd mogen gegeven worden. Het geven mag niet geweigerd noch herroepen worden. Bij dubbelspel volstaat het dat 1 speler geeft.   2 ...

29 June 2018

Lees Meer

Rulesvragen

V:  We vonden de bal niet van mijn medespeler en deze beweerde dan dat de bal in een afwateringsputje lag, waarvan het deksel half open lag. Mag dat zo maar? A:  Heel zeker niet.  Om te beweren dat een bal in een vast obstakel ligt moet je zekerheid hebben, zoniet is de bal verloren.       Zekerheid bekom je omdat jijzelf of een getuige (toeschouwer of mede ...

13 June 2018

Lees Meer

De Provisionele bal (rule 27)

DE PROVISIONELE BAL (rule 27)   V: Wanneer mag/moet er een provisionele bal gespeeld worden? A: Als een bal misschien out of bounds ligt of misschien verloren is.   V: Wat zijn de vorm-vereisten opdat de bal provisioneel zou zijn? A: Je moet uitdrukkelijk aankondigen dat de bal provisioneel is (zoniet wordt het een nieuwe bal in spel). Op de afslagplaats wordt de provisionel ...

06 June 2018

Lees Meer

Rules Vragen

V: Mag ik mijn putter juist voor de bal op de green zetten, alvorens te putten? A: Dit is toegelaten. Op het eerste zicht lijkt dit een inbreuk op de golfregel die zegt dat je de puttinglijn niet mag aanraken tenzij om een los natuurlijk voorwerp weg te nemen of om een pitchmark te herstellen. Toch heeft St Andrews in een decision beslist dat het toegelaten is je putter juist voor de bal op d ...

28 May 2018

Lees Meer

De basisregels van de golfsport

  1/   Fairplay is the spirit of the game. 2/   Probeer aan te sluiten bij de flight voor jouw. 3/   De laagst HCP in de flight is de leider en mag o.a. zijn medespelers aanzetten tot sneller spel. 4/   Zorg dat je kennis van de golfregels voldoende goed is. 5/   Lees de lokale golfregels ad valvas of op je scorekaart. 6/   Kon ...

30 November -1

Lees Meer

Rules Vragen

V:  Mijn bal lag in een droogstaande waterhindernis. Hij lag heel dicht bij een plant, waar er 2 staken met gaas rond stonden, om ze te beschermen. Had ik recht op een vrije drop?  A:  Spijtig genoeg niet. In een waterhindernis heb je geen recht op een vrije drop, als je gehinderd wordt in stand, swing of speelrichting door een vast obstakel. Het kan niet de bedoeling zijn dat ...

12 May 2018

Lees Meer


    Pagina 1 van 3 1 2