Palingbeek Nieuws

Local rules vanaf 1 april 2017

30 March 2017
A/  3 NIEUWE LOCAL RULES VANAF 1 APRIL 2017.  Zie scorekaart.

 

1/  Wie een bal (eigen bal, van ploegmaat of van medespeler), die op de green ligt, onbedoeld beweegt moet deze terugleggen zonder sanctie.
      Voorbeeld:  Je doet op de green een oefenswing met je putter en je raakt per ongeluk je bal die daardoor verplaatst wordt.
      Vroeger moest je de bal terugleggen met 1 strafpunt.
      Vanaf 1 april 2017 moet je de bal terugleggen zonder sanctie.

 

2/  HOLE 5:  Als de bal terecht komt in een green bunker van hole 7 ligt hij niet meer out of bounds.
      Vroeger:  De bal lag ook out als de bal terecht kwam op de green, de surround, de fairway of in een green bunker van hole 7.
      Vanaf 1 april 2017:  De bal ligt out of bounds als hij terecht komt op de green, de surround of de fairway van hole 7. De bal ligt niet out of bounds als hij in de rough of in een greenbunker van hole 7 ligt.

 

3/  HOLE 10:  De bal ligt ook out of bounds als hij rechts van de fairway van hole 1 terecht komt.
      Vroeger:  De bal die op de fairway van hole 1 terecht kwam, lag out of bounds.
      Vanaf 1 april 2017:  De bal ligt out of bounds als hij op de fairway van hole 1 ligt en ook als hij rechts van de fairway terecht komt  (in de rough of in het bos).

 

B/  UITBREIDING VAN DE BEVOEGDHEDEN VAN DE STARTER / MARSHALL  GERRIT JULT.  Zie scorekaart.

      Voortaan is Gerrit ook bevoegd om een trage flight, die niet aansluit bij een voorgaande flight en die een navolgende flight ophoudt,  de dwingende opdracht te geven om aan de kant te gaan staan om de navolgende flight door te laten.