Palingbeek Nieuws

Ready to Golf

13 March 2018
GOLFCLUB DE PALINGBEEK DOET MEE AAN READY GOLF.

1/  OP DE AFSLAGPLAATS:

 • De speler, die eerst klaar is, speelt zijn bal en vult pas nadien zijn scorekaart in.
 • Sla onmiddellijk af als je slag veilig is voor alle spelers op de baan. 
 • Laat de speler, die minst ver slaat, eerst afslaan. Hou hierbij geen rekening met wie “de eer” heeft.

2/ NA DE AFSLAG :

 • De speler, die eerst klaar is, speelt zijn bal. Hou hierbij geen rekening met wie verst van de vlag ligt.  Indien 2 spelers op het zelfde moment klaar zijn, speelt eerst de speler van wie de bal verst van de hole ligt.
 • Sla je bal pas als je slag veilig is voor alle spelers op de baan.
 • Stap flink door. Dit betekent niet dat je moet lopen.
 • Beperk je oefenswings tot maximaal 1 stuk.
 • Sta klaar met je club in de hand als het je beurt is om te spelen.
 • Sla eerst je bal en ga pas dan de bal van je medespeler helpen zoeken.
 • Hark de bunker van een medespeler als het helpt om sneller te spelen.
 • Als het nodig is, verplaats je  de trolley van de medespeler en help je hem bij het verzamelen van zijn clubs.

3/ OP DE PUTTING GREEN:

 • Plaats je golfgerief in de richting van de volgende hole en dus over de green en voorbij de vlag.
 • Wie klaar is speelt als eerste, zonder rekening te houden met de afstand tot de hole.
 • Laat een speler, van wie de bal niet op de green ligt, eerst spelen indien je hierdoor de vlag kunt verwijderen.
 • Bekijk je puttinglijn terwijl een medespeler speelt.
 • Hole korte puts meteen uit, maar let er wel op dat je niet op de puttinglijn van een medespeler staat.

4/ ALGEMENE OPMERKING:

 • Bovenstaande richtlijnen gelden enkel voor strokeplay en stableford.  Ze gelden niet voor matchplay omdat in deze spelformule een speler aan een tegenstander mag vragen opnieuw te  spelen indien hij voor zijn beurt speelde.
 • Er zijn geen sancties voorzien bij overtreding van één van deze richtlijnen.  Evenwel kan de wedstrijdleiding een  sanctie opleggen bij herhaald traag spel
 • De laagste in HCP is verantwoordelijk voor de flight en is bevoegd om zijn medespelers tot sneller spelen aan te  manen.

Edgard Govaerts Captain

Cecile Desmet Vice Captain

JP Desmet Rules Verantwoordelijke