Bridge

 

 

Bridgeclub de Palingbeek bestaat sinds de vroege jaren 2000. Elke golfer, die in de winter graag zijn grijze massa wat bijstuurt is welkom. Voorlopig wordt er nog geen nieuwe lessenreeks georganiseerd, maar bij genoeg interesse kan dit worden overwogen.

In de wintermaanden - van oktober tot begin april - , wordt op elke dinsdagnamiddag een tornooi georganiseerd. Ook op donderdagnamiddagen van dezelfde periode, kan het bridgespel worden bijgehouden. In een iets lichtere versie, waar overleg en wat vraagstellingen geduld worden, brengt dit ons hopelijk op een beter niveau.

Tijdens de zomermaanden worden 7 à 8 wedstrijden gehouden, en dit op woensdagen, om niet te interfereren met de golfevenementen.

Het ledenaantal bedraagt momenteel 95 leden, waarvan 39 heren en 56 dames!

Er wordt ook een beperkt aantal (max 20) niet - golfende leden toegelaten, mits betaling van een jaarlijkse bijdrage, opgelegd door de Raad van Bestuur van de golfclub.

 

Voorzitter Geert Craeynest
Ondervoorzitter Christiane Laevens
Secretaris Johan Debuf
Schatbewaarder Christiane Laevens
Wedstrijdleider

Erik Baeke

Comunicatie en bridgemate  Kate Vrielynck

Voor meer info: Kate Craeynest Vrielynck

0473 80 23 12

vrielynckkate@gmail.com

 

 

Kalender 2019 - 2020 Dinsdagtornooien 

Kalender 2019 - 2020 Bridge Light 

Privacyverklaring van de bridgeclub

Bijlage bij privacyverklaring van de bridgeclub