Palingbeek Nieuws

Onderscheid Matchplay - Strokeplay

29 June 2018
-De normale sanctie = STROKEPLAY: 2 Strafpunten / MATCHPLAY: Verlies van de hole.

-De sanctie van 1 strafpunt is in beide spelvormen van toepassing.

 

1/ GEVEN (R 2-4).

Strokeplay: Niet toegestaan.

Matchplay: Een slag, de hole of de wedstrijd mogen gegeven worden.

Het geven mag niet geweigerd noch herroepen worden.

Bij dubbelspel volstaat het dat 1 speler geeft.

 

2/ VOOR ZIJN BEURT SPELEN (R 10).

Strokeplay: Geen sanctie. Een etiquette fout. De slag blijft behouden.

Matchplay: Geen sanctie. De tegenstander mag vragen opnieuw te spelen, zonder sanctie.

 

3/ VERKEERDE INFORMATIE GEVEN OVER AANTAL SLAGEN OF STRAFPUNTEN (R 6-6).

Strokeplay: Geen sanctie.

Matchplay: De sanctie is diskwalificatie tenzij de fout onmiddellijk hersteld wordt.

 

4/ BAL VAN TEGENSTANDER BEWEGEN (R 18).

Strokeplay: Geen sanctie. De bal terug leggen.

Matchplay:

-Op de green: Geen sanctie. De bal terug leggen.

-Buiten de green: De sanctie is 1 strafpunt, behalve tijdens het zoeken naar de bal.

De bal terug leggen.

 

5/ HOE HANDELEN BIJ TWIJFEL OVER GOLFREGEL (R 2-5).

Strokeplay: Een tweede bal spelen volgens andere mening. Na wedstrijd vragen wat juist was.

Matchtplay: Bij onenigheid over de golfregels mag de tegenstander een claim indienen.

Bij twijfel of een meningsverschil over een feit (bv. aantal slagen, plaats van vorige slag) is de mening van de speler bepalend, aangezien iedere speler zijn eigen referee is.

 

6/ AFSLAAN BUITEN DE AFSLAGPLAATS (R 11).

Strokeplay: 2 strafpunten. De verkeerde afslag niet tellen. Opnieuw afslaan van juiste plaats.

Matchplay: Geen sanctie. De slag is geldig, tenzij de tegenstander vraagt opnieuw af te slaan, nu van de juiste plaats. De verkeerde afslag moet niet geteld worden.

 

7/ NA DE AFSLAG VAN DE VERKEERDE PLAATS SPELEN (R 20).

Strokeplay: 2 strafpunten. De slag blijft behouden.

Matchplay: Verlies van de hole.

 

8/ OVERTREDING NIET BESTRAFFEN (R 1-3).

Strokeplay: Alle overtredingen van de golfregels moeten bestraft worden.

Matchplay: Je mag aanvaarden dat een tegenstander een sanctie niet neemt.

 

9/ DE BAL RAAKT NA EEN SLAG EEN TEGENSTANDER, ZIJN CADDIE OF ZIJN GOLFUITRUSTING (R 19).

Strokeplay: Geen sanctie. De bal spelen zoals hij ligt.

Matchplay: Geen sanctie. De bal spelen zoals hij ligt of opnieuw spelen vanaf dezelfde plaats .

 

10/ BALLEN BOTSEN OP DE GREEN (R 19-5).

Strokeplay: 2 strafpunten indien beide ballen op de green lagen.

Matchplay: Geen sanctie.

Noot: De aanbotsende bal moet gespeeld worden zoals hij ligt. De verplaatste bal moet teruggelegd worden.

 

11/ VERKEERDE BAL SPELEN (R 15).

Strokeplay: 2 strafslagen.

Matchplay: Verlies van de hole voor wie eerst een verkeerde bal speelde.

 

12/ OEFENEN OP HET GOLFTERREIN OP DE DAG VAN DE WEDSTRIJD (R 7)

Strokeplay: Oefenen vóór de wedstrijd op het golfterrein niet toegestaan.

Matchplay: Oefenen vóór de wedstrijd op het golfterrein wel toegestaan.