Palingbeek Nieuws

Vijver hole1 ontslibt in functie van beregeningsinstallatie

24 November 2017
In de loop van de nazomer stelden we herhaaldelijk vast dat vuil slib meegezogen werd met de beregeningsinstallatie. Een teken aan de wand, dit zou op korte termijn zorgen voor defecte pompen en verstoppingen aan de sproeiers. Een spoedige ingreep drong zich dan ook op. Gezien de regelmatige spreiding van regen en de matige temperaturen in september waren we niet meer afhankelijk van beregening en konden we het water aan de vijver van hole 1 aflaten om de problemen nader te onderzoeken.

Toen de vijver ‘droog’ was stelden we vast dat er zich inderdaad te veel slib bevond in de vijver, en dat de put met de aanzuigleidingen van de beregening ook ernstig vervuild was. De vijver moest dus ontslibd worden, zoniet zou de goede werking van de beregeningsinstallatie op korte termijn sterk gehypothekeerd worden. Bij zulke werken is het einde van de zomer een ideale periode, beregening van de greens was niet meer noodzakelijk, en je moet dit kunnen uitvoeren voor het sterk begint te regenen in het najaar, hoe droger je dit kunt uitvoeren, hoe makkelijker.

Naar schatting minstens 600 m³ slib werd opgeslagen in het slibbekken dat we voor deze gelegenheid gemaakt hadden langs de vijver. Gezien het vervoer van het erg vloeibare slib een moeilijke en prijzige zaak is, was stockage ter plaatse de beste optie. Het slib is voornamelijk afkomstig van erosie van nabijliggende landbouwgronden, en de oevers van de vijvers die uitspoelen. De vijver werd aangelegd bij de aanleg van het terrein rond 1990, en werd nog nooit gebaggerd. Ik verwacht dus dat deze weer voor minstens 25 jaar in orde is.

Eenmaal het slib voldoende uitgedroogd is zal het slibbekken weer verwijderd worden. Tot die tijd is het ten stelligste afgeraden om die zone te betreden, bvb voor het recuperen van een bal, het is namelijk onvoorspelbaar wanneer deze bodem stevig genoeg zal zijn om op te lopen zonder er in weg te zakken, wat dus levensgevaarlijk kan zijn. In het bijzonder Junior spelers dienen hierop gewezen te worden.

Het water uit de vijver werd gebruikt om de vijvers op hole 3 en hole 6 weer op peil te brengen, wat heel wat mooier oogt dan een (half)lege vijver. De vissen werden in de mate van het mogelijke afgevist. De snoeken werden uitgezet in de vijver van hole 10 (snoek is een roofvis die het visbestand gezond en op peil houdt), karper en blankvoorn werden opgehaald door een vissersclub.

 

Krist Calmeyn, hoofdgreenkeeper