Palingbeek Nieuws

Rules Vragen

12 May 2018
V:  Mijn bal lag in een droogstaande waterhindernis. Hij lag heel dicht bij een plant, waar er 2 staken met gaas rond stonden, om ze te beschermen. Had ik recht op een vrije drop?

 A:  Spijtig genoeg niet. In een waterhindernis heb je geen recht op een vrije drop, als je gehinderd wordt in stand, swing of speelrichting door een vast obstakel. Het kan niet de bedoeling zijn dat dergelijke constructie ter bescherming van een plant, verwijderd wordt. Dit is dus een vast obstakel en dus geen vrije drop.

Voor de volledigheid wil ik ook nog vermelden dat je altijd een los obstakel (bv. een rode of gele paal) mag verwijderen als je bal in een waterhindernis ligt. Wel nadien terugzetten a.u.b.

 V:  Wat met de palen rond de bomen?

A:  Deze palen zijn vaste obstakels. Je kan ze niet snel, gemakkelijk en zonder beschadigen verwijderen  ( = de definitie van een los obstakel).

Indien je gehinderd wordt in je stand of swing door dergelijke paal, heb je recht op een vrije drop.

V:  Is er een verschil in de golfregels als de paal al dan niet verbonden is met de boom?

 A:  Inderdaad. Indien de paal niet verbonden is met de boom heb je enkel recht op een vrije drop bij hinder in stand of swing door de paal, niet bij hinder door de boom.

Indien de paal wel verbonden is met de boom, heb je recht op een vrije drop bij hinder in stand of swing door de paal en door de boom. Hier spreken we over een gestaakte boom.