Palingbeek Nieuws

Rulesvragen

13 June 2018
V:  We vonden de bal niet van mijn medespeler en deze beweerde dan dat de bal in een afwateringsputje lag, waarvan het deksel half open lag. Mag dat zo maar?

A:  Heel zeker niet.  Om te beweren dat een bal in een vast obstakel ligt moet je zekerheid hebben, zoniet is de bal verloren.
      Zekerheid bekom je omdat jijzelf of een getuige (toeschouwer of medespeler) de bal in het putje zag vallen of omdat je de bal vindt in het putje.

 

V:  Wat doen als je bal effectief in het putje ligt?

A:  Dan ligt je bal in een vast obstakel. 

      In dit geval mag je een vrije drop nemen op de dichtste plaats, niet dichter bij de hole (rule 24 – 3 – B – i).

 

V:  De vlag stond schuin in de hole. Ik vroeg mijn medespeler de vlag recht te houden terwijl ik aan het putten was. Hij deed dit maar toen botste mijn bal tegen zijn voet. Wat nu?

A:  De vlag recht houden is het zelfde als de vlag bewaken. Als de bal dan tegen de bewaker botst, moet je 2 strafpunten (strokeplay) tellen of verlies je de hole (matchplay). De sanctie is dus voor de speler  (rule 17 – 3).

 

V:  Er stond water in de bunker en mijn bal lag er in. Wat mocht ik doen?

A:  Je mocht uiteraard de bal spelen zoals hij lag.

     Je mocht ook een vrije drop nemen in de bunker, op de dichtste plaats en niet dichter bij de hole.

     Je mocht ook met 1 strafpunt  de bal droppen buiten de bunker, op een rechte lijn die loopt van de vlag over de ligging van de bal, zo ver achteruit als je wil.