Bridge: Terug van weggeweest

Gepubliceerd: 30/03/2024

 

 

Bridgeclub De Palingbeek bestaat een tiental jaar en telt ongeveer 65 leden, waarvan een veertigtal bridgers heel regelmatig te vinden zijn aan de groen gedekte tafels in de zalen van de Palingbeek.

 

We zijn vorige winter noodgedwongen moeten uitwijken naar andere oorden en dit gedurende een drietal maanden. De zalen van de Palingbeek werden helemaal onder handen genomen.

De enthousiaste groep bridgers was blij dat er een passend onderkomen  gevonden werd, maar ook wel blij om eind januari terug naar de vertrouwde, opgefriste, zaal te kunnen terugkeren.

 

Tijdens de wintermaanden – van oktober tot april – wordt er op dinsdag en donderdagnamiddag gespeeld, telkens om 14 uur.

In de zomermaanden wordt er alleen op woensdagnamiddag gespeeld, zo krijgen golfers die ook kaarten, de kans mee te doen aan de georganiseerde golftornooien en zo hun bridgekennis op peil te houden.

 

Iedereen die lid is van de golfclub kan zich aansluiten bij de bridgeclub. Er is geen lidgeld. De ex-golfleden betalen een extra bijdrage aan de Golfclub onder de vorm van een jaarlijks “barmembership”.

Externe leden worden onder bepaalde voorwaarden en in beperkte mate ook toegelaten.

 

Bij voldoende interesse voor een nieuwe cursus, ongeveer 20 leden van de golfclub, organiseert het bestuur van de bridgeclub graag een nieuwe lessenreeks. Die gaat normaliter door op donderdagnamiddag in de wintermaanden (oktober tot april op dagen dat er geen golfwedstrijden doorgaan)  voor de duur van twee leergangen. Vorig jaar werd een oproep hieromtrent niet genoeg ingevuld en moesten we jammer genoeg de 6 geïnteresseerden op hun honger laten zitten. We kijken uit naar iets meer reactie dit jaar. (Contact via het secretariaat van de Golfclub)

 

Op 25 april 2023 werd de jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden. Daar werden de  uittredende leden – Erik Baeke en Geert Craeynest – van het bestuur uitvoerig bedankt en het nieuwe bestuur voorgesteld.

 

Voorzitter: Johanna De  Witte

Schatbewaarder en ondervoorzitter: Christiane Laevens

Secretaris: Johan Debuf

Wedstrijdleider: Chris Baeke De Geest

Communicatie en Bridgemate: Kate Vrielynck