Rules – Buiten is buiten

Gepubliceerd: 28/04/2024

 

 

Beste sportievelingen. Ik moet jullie niet vertellen dat golf de leukste maar ook de meest uitdagende en technisch moeilijkste onder alle sporten is. Deze uitdaging zit ook in de uitgebreide golfregels.

Onze sport wordt dan ook beoefend over alle continenten, op de meest uiteenlopende banen en in bijna alle weersomstandigheden. Dit maakt het juist toepassen van deze golfregels dan ook zo complex.

Om deze reden willen we met de Rulescommissie iedere maand een tipje van de sluier lichten.

BUITEN IS BUITEN.

Op een golfterrein staan er heel wat paaltjes en/of lijnen.

Eén soort zijn de witte palen en/of lijnen. Indien er zowel palen als lijnen en staan zijn het de lijnen die tellen.

Deze geven de grens van de hole of het terrein aan.

Je bal ligt Buiten de Baan (OB: Out of Bounds) van zodra je bal volledig over de binnengrens ligt.

Als je bal Buiten de Baan (OB) ligt is hij niet meer In het Spel (In Play).

Dan rest maar één optie en dat is terug gaan naar de plaats van je vorige slag, met bijtelling van 1 strafslag.

  1. Vorige slag was van uit het afslaggebied:

In dat geval mag je je bal opnieuw opteeën, eender waar binnen het afslaggebied.

  1. Vorige slag was van en andere plaats dan het afslaggebied:

 

In dat geval moet je je bal droppen binnen één clublengte van de plaats van vorig slag, niet dichter bij de hole. Ben je niet meer 100 % zeker waar je vorige slag was, dan mag je deze plaats, zo accuraat als mogelijk, inschatten.

LET WEL: de bal moet worden gedropt in hetzelfde gebied als van waar hij werd gespeeld. Het uitwijkgebied van één clublengte is dus geen vrijgeleide om te ontsnappen uit een bunker of strafgebied.

 

Grensobjecten (BO: Boundary Objects)

 

Naast de palen en/of lijnen kan de grens ook worden aangegeven door vaste obstakels zoals, muren, afsluitingen, touw, ketting, …).

 

Indien je bal nog binnen de baan ligt, maar deze objecten (inclusief de witte grenspalen) je hinderen in je stand of slag, heb je GEEN recht op een vrije drop !!!
Deze objecten mogen ook NIET worden weggenomen.

 

In dat geval dien je de regel van Onspeelbare Bal toe te passen (met bijtelling van 1 strafslag).

 

Voorbeelden van Grensobjecten in onze club zijn:

  • De afsluiting tussen baan en openbare weg links op hole 5
  • De afsluiting rechts op hole 14
  • De afsluiting rechts op hole 15 (langs woning)

 

Bovenstaande behandelt de meest voorkomende situaties maar is zeker niet volledig.

Met specifieke vragen kan je steeds terecht bij een van de leden van de Rulescommissie.

Veel speelplezier!

Bob, Tessa, Tom en Lode