Preferred Lies & Winter Rules

Gepubliceerd: 28/04/2024

 

 

PREFERRED LIES EN WINTER RULES

Greenkeepers doen het ganse jaar bijna het onmogelijk om hun terrein in optimale en wedstrijdwaardige conditie te houden ‘Qualifying Conditions”.

Helaas doen zich vaak situaties voor waar dit niet het geval is, als gevolg van “boze weergoden”.

In dat geval kan de sportieve commissie of wedstrijdcommissie een Local Rule uitvaardigen die een uitzondering voorziet op de golfregel “speel de bal zoals hij ligt” en “verbod op het schoonmaken van de bal” (uitgezonderd op de green).

Deze uitzonderingen worden omschreven als “Preferred Lies” en “Winter Rules”.

 

Preferred Lies:

Een bal die in het kort gemaaid gedeelte (fairway) ligt, mag opgenomen, schoongemaakt en geplaatst worden.

De bal moet, voor het opnemen, gemarkeerd worden. Sanctie voor het niet markeren is 1 strafpunt.

De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm (= breedte van een scorekaart) van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole.

De speler mag de bal slechts één maal plaatsen en nadat de bal is geplaatst, is hij in het spel.

 

Winter Rules

Uitbreiding van de Preferred Lies naar de Rough

In de rough mag de bal schoongemaakt worden (Cleaning Ball). De bal moet, voor het opnemen, gemarkeerd worden. Sanctie voor het niet markeren is 1 strafpunt.

De bal moet teruggeplaatst worden op precies dezelfde plaats waar hij opgenomen werd. De ligging mag niet verbeterd worden!

Er moet worden afgeslagen van de wintermatten.

(Soms ook de verplichting om te spelen naar Wintergreen).

Preferred lies en winter rules zijn steeds tijdelijke maatregelen!

Check voor de start van een ronde of wedstrijd steeds de aanwijzingen op de scorekaart en het infobord naast Hole 1.

Preferred Lies of Winter Rules toepassen wanneer deze niet zijn toegestaan komt overeen met een fout tegen regels 14.1c Cleaning ball (1 strafslag) of  14.7 Playing from wrong place (2 strafslagen) !!!

 

EDS kaarten: in geval dat Winter Rules van toepassing zijn is het terrein NIET qualifying. Het heeft dan ook geen zin EDS kaarten te spelen daar deze niet in aanmerking komen voor berekening van je handicap.

In geval dat Preferred lies van toepassing zijn kan de sportieve commissie of wedstrijdcommissie beslissen of het terrein, al dan niet, in qualifying conditie is, en de scorekaarten (EDS en/of wedstrijden) worden meegenomen voor de berekening van je handicap.

(Rules of Golf 2023: Committee Procedures: 8E.E-3)

 

Bovenstaande behandelt de meest voorkomende situaties maar is zeker niet volledig.

Met specifieke vragen kan je steeds terecht bij een van de leden van de Rulescommissie.

Veel speelplezier!

 

Bob, Tom, Tessa, Lode.