Rules – Paaltjes & Lijnen

Gepubliceerd: 29/03/2024

 

 

Beste sportievelingen. Ik moet jullie niet vertellen dat golf de leukste maar ook de meest uitdagende en technisch moeilijkste onder alle sporten is. Deze uitdaging zit ook in de uitgebreide golfregels.

Om deze reden willen we met de Rulescommissie iedere maand een tipje van de sluier lichten.

Heb je vragen over de golfregels, dan kan je, vanaf heden, terecht op het mailadres: rules@golfpalingbeek.be

IK ZIE OVERAL PAALTJES EN/OF LIJNEN.

Op een golfterrein staan er heel wat paaltjes en/of lijnen. Wat betekenen ze, en wat mag wel en wat niet.

De meeste palen en/of lijnen geven de grens van een gebied aan.
Indien er zowel palen als lijnen en staan zijn het de lijnen die tellen.

Even oplijsten:

  • Gele en rode palen/lijnen geven een “strafgebied” (PA: Penalty Area ) aan
  • Blauwe palen geven “grond in bewerking” (GUR: Ground Under Repair) aan.
  • Gele, rode en blauwe palen met een groene bovenkant geven een “No play zone” (NPZ) aan (check ook de “local rules”).
  • Witte palen/lijnen geven “buiten de baan” (OB: Out of Bounds) aan.
  • Afstandspalen geven de afstand naar de green aan (soms naar voorkant green, soms naar midden green, afhankelijk van club tot club)


Wanneer ligt mijn (gevonden) bal in een strafgebied (geel/rood) of grond in bewerking (blauw)?

Je (gevonden) bal ligt in dat gebied van zodra ook maar enig deel van je bal dit gebied raakt, gemeten vanaf de buitengrens (deel dichts bij het algemeen gebied). Zelfs wanneer je bal tegen het paaltje rust ligt hij in dat gebied (anders voor witte paaltjes die buiten de baan (OB) aangeven!)

Je bal (NIET gevonden) ligt eveneens in dat gebied wanneer het “95 % zeker” is dat je bal in dat gebied ligt.

Mag ik mijn bal spelen vanuit een strafgebied (geel/rood) of grond in bewerking (blauw)?

Ja dat mag steeds (zonder strafslag) tenzij het een “no-play-zone” (NPZ) (groene markeringen op paaltjes) is of de “local rules” dat verbieden.

In een “no-play-zone” mag je je bal niet spelen en je mag deze zone zelfs niet betreden om je bal te recupereren (eventueel bal “opvissen” met “ballen grijper”).

Mag ik de gele/rode/blauwe/afstand paaltjes wegnemen als deze mij hinderen in mijn stand of slag?

Ja dat mag, zolang je deze met een “normale” inspanning kan verwijderen (en bij voorkeur ook terugplaatsen!). (NIET voor witte palen (OB))

Wat als ik de gele/rode/blauwe/afstand paaltjes NIET kan verwijderen die mij hinderen in stand of slag? Heb ik dan recht op een “vrije drop” (zonder strafslag)?

Dat hangt er van af of je bal wel of niet in het strafgebied  (PA) of de grond in bewerking (GUR) ligt.

Bal ligt niet in gebied: recht op vrije drop (Nearest Point of Complete Relief (NPCR)). Het paaltje is in dat geval een Vast Obstakel

Bal ligt wel in het gebied:

  • Gele/rode paaltjes (strafgebied (PA)): GEEN vrije drop, regels strafgebied toepassen (+1 strafslag)
  • Blauwe paaltjes (GUR): WEL vrije drop buiten gebied (Nearest point of complete relief (NPCR))

Indien je afstandspalen (of afstandsmarkeringen op de grond) niet kan verwijderen heb je recht op een vrije drop (NPCR). Dit zijn vaste obstakels.

Buiten de baan (Out of Bounds (OB)), aangegeven door witte palen en/of lijnen, wordt behandeld in een volgende nieuwsbrief.

Aandachtspunt: de witte lijnen voor de greens van iedere hole zijn GEEN officiële terreinmarkeringen.

Ze zijn WEL een markering om aan te duiden vanaf waar geen buggy’s of trolley’s zijn toegelaten.

 

Bovenstaande behandelt de meest voorkomende situaties maar is zeker niet volledig.

Met specifieke vragen kan je steeds terecht bij een van de leden van de Rulescommissie of via het mailadres van de Rulescommissie (rules@golfpalingbeek.be).

Veel speelplezier!

Bob, Tessa, Tom en Lode