Update werkzaamheden op de golfcourse 17/04/2020

17/04/2020

Britse observatiepost wordt volwaardige winterverblijfplaats voor vleermuizen. De verwaarloosde toegang naar de Britse observatiepost in het bosje rechts van hole 18 (in de dogleg) werd opgeknapt en voorzien van een wilgentenen schutting voor een betere toegankelijkheid. Een nieuwe deur wordt nog gemaakt zodat de vleermuizen die we er af en toe in vonden, er ongestoord hun winterverblijf kunnen houden.

Tussen tee 4 en hole 8 (aan het schuilhokje) werd een nieuwe poel en een wadi aangelegd. Dit is een zone die het regenwater opvangt en langzaam in de bodem laat dringen.Bij wateroverlast vult de wadi op en tijdens droogteperiodes zorgt het voor een betere voorraad van water in de bodem. De zone werd ingezaaid met roodzwenkgras en wilde bloemenmengsel.

Oude klokkapelletjes worden bijenhotels: Bijen zijn essentieel voor de bestuiving van allerlei vruchten en groenten. Door allerlei bedreigingen hebben de bijen het moeilijk om te overleven, met het aanbieden van extra nestgelegenheid stimuleren wij de vermeerdering van wilde bijen, de werkloze kapelletjes voor de klokken werden dit voorjaar omgevormd tot bijenhotels. Ze werden op een andere locatie en oriëntatie geplaatst zodat zowel de bijen als de spelers er maximaal van kunnen genieten. Geen angst als er nogal wat gezoem is rond deze hotels, wilde bijen zijn totaal niet agressief of gevaarlijk!

Om de spelvreugde, maar ook de uitdaging en de zichten te optimaliseren werden tal van snoeiwerken uitgevoerd: Tussen green 3 en tee 4 werden alle struiken verwijderd, de gracht opnieuw uitgegraven en werd het talud opgevuld en ingezaaid met roodzwenkgras en wilde bloemenmengsel. Op de linkerkant van hole 8 en de rechterkant van hole 13 werden zones gesnoeid en heringezaaid met roodzwenkgras. Niks leuker dan nog een PAR te maken na het bos bezocht te hebben!

Om het wandelcomfort tussen de holes en rond het clubhuis te verbeteren werden verschillende paden gerenoveerd of uitgebreid : rond het clubhuis, tee 1, hole 17-tee 18, green 4 naar tee 5.

De voorgreens werden uitgebreid met 13 meter en een nieuwe dynamische vorm gegeven. De voorgreens zullen korter gemaaid worden en met een greenmaaier, dit om de keuze aan de speler te laten of hij de ‘Texas Wedge’ (lees: putten van buiten de green) wenst te gebruiken of te pitchen. De komende jaren zal het greenkeeping team deze zones extra aandacht geven om deze qua vorm en kwaliteit op niveau te brengen. De voorgreens werden reeds verlucht, bezand en ingezaaid met een ander grasmengsel.

De tees werden reeds vorig jaar ingezaaid met een andere grastype, met success tot gevolg. Het team gaat op dit elan verder en na verluchting en bezanden werd opnieuw Roodzwenkgras en Raaigras ingezaaid. De uitbreiding van back tee hole 6 is in volle uitvoering, de toplaag wordt afgewerkt met zand en graszoden.

De greens werden verlucht, bezand en behandeld met micro-organismen en zeewier. Dit zorgt voor een gezonde en ziekteresistente bodem, wat vertaalt in een effen green met een competitieve snelheid, het ganse jaar door. De greenkeepers gebruiken hiervoor meer dan 16-ton USGA zand.

Met de nieuwe Toro Reelmaster 5610 kunnen we de fairways van Golfclub De Palingbeek nog sneller maaien, maar wel met behoud van een perfecte maaikwaliteit.
De golfbaanmaaier heeft buitengewone maaiprestaties en voor het comfort van onze greenkeepers heeft het een verbeterde bedieningsmodule en zitgemak.

De boshyancinten in het bos tussen hole 9 en 18 staan in bloei, ook de reeën genieten ervan

De bomen aan het bos van hole 1 werden beschermd tegen de zonnehitte tijdens de zomer

Bij hole 12 en 13 werden de bossen in orde gezet