Vademecum

In het Vademecum hebben we een opdeling gedaan tussen het hoofddocument en de bijlages. Het hoofddocument heeft een meer permanent karakter, de bijlages zijn documenten die van jaar tot jaar kunnen wijzigen.

Met dit vademecum wensen we een algemeen beeld weer te geven van onze club, in al zijn facetten en in alle onderdelen van zijn werking. Een werking met de dynamieken van een KMO enerzijds, en die van een vereniging met leden en gewaardeerde vrijwilligers anderzijds.

Hierin willen we ook duiden wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe de golfclub functioneert. Daarbij is het belangrijk dat er eenduidigheid is, dat de spelregels niet voor meerdere interpretaties vatbaar zijn en dat er omgangsvormen zijn waarbij iedereen zich goed voelt.

Met uitzondering van de statuten, primeert het vademecum en haar bijlages op alle andere documenten en geschriften in verband met de verplichtingen van de club tegenover de leden en omgekeerd. Zoals in artikel 10 van de statuten bepaald, kan de Raad van Bestuur de bepalingen van dit reglement verder definiëren, interpreteren en wijzigen.

Tegelijkertijd is het vademecum ook als een vriendelijke handleiding bedoeld, om onze minder actieve leden over de drempel te halen en hen wat vertrouwder te maken met de club. Naar de actieve leden toe is het bedoeld als een bundel van nuttige gegevens die hun blik op de club kan verbreden en verdiepen.

Dit vademecum is upgedate met veel enthousiasme. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen met u volop aan het verder bouwen zijn aan een bijzonder aantrekkelijke club met een open, gezellige, ambitieuze en dynamische sfeer.

Dirk Vermunicht
Gedelegeerd Bestuurder

Hier vindt u het volledige vademecum: Vademecum 2023