Starters

Start 2 Golf

Is golfen voor jou volledig nieuw? Maak dan kennis met deze fantastische sport tijdens de Start 2 Golf-dagen op Golf De Palingbeek. Tijdens een twee uur durende sessie leggen onze professionals je alle basisprincipes van golf uit en sla je je eerste balletjes op onze driving range.

Initiatiedagen 2023

  • Maandag 10 april Golf Initiatie 14u en 15u (gratis, i.s.m. Golf Vlaanderen)
  • Zondag 14 mei Golf Initiatie 14u en 15u *
  • Zondag 11 juni Golf Initiatie 14u en 15u *
  • Zondag 16 juli Golfer invites Non-Golfer
  • Zondag 27 augustus Golf Initiatie 14u en 15u *
  • Zondag 24 september Golf Initiatie 14u en 15u *

Duurtijd initiatie = 2 uur, uitleg van korte en lange slagen + terreinverkenning met wedstrijdsimulatie – Uitleg rules – Infomap – Drankje.
* Prijs 20 euro per persoon

Start 2 Golf lidmaatschap

Gedurende 4 maanden kan je vrij oefenen op de practice. Met Start 2 Golf krijg je bovendien groeps- en privélessen aan voordeeltarief. Aan de hand van deze lessen krijg je de basis snel onder de knie en kan je je membership ten volle benutten. Bovendien word je ook automatisch lid van onze startersclub. In onze wekelijkse bijeenkomsten leer je niet alleen onze club maar ook de andere starters kennen.

 

Startersclub

De startersclub is een organisatie van onze golfclub die alle startende leden wil samenbrengen zodat ze elkaar leren kennen en ze goed geïntegreerd worden in het clubleven en de golfsport.

 

Rules/Starters Testen

De Rulescommissie richt Starters Theorielessen in op zaterdag (van 9u30 tot 12u30, zowel met een powerpointpresentatie als op het terrein).
Dit volgen is noodzakelijk om HCP 53 te bereiken
Deze zijn normaal voorzien op de tweede zaterdag van elke maand.

De rules testen vinden éénmaal per maand plaats op een zaterdagvoormiddag om 10u30.
Dit zowel voor examen handicap 49  als handicap 36.
Normaal voorzien op de vierde zaterdag van de maand.

Data en inschrijvingen via BE golf waar je ook alle details zal terugvinden.
Deze vinden plaats tussen april en november:

Route 36

Route 36 is jouw persoonlijke trajectbegeleiding om spelenderwijs handicap 36 te behalen.

Via de Golf Vlaanderen App en i-Golf zal je je vooruitgang kunnen volgen d.m.v. verschillende badges. Elke badge staat voor een bepaalde fase in het starttraject die je doorloopt.

Meer info over Route 36 vind je op de site van Golf Vlaanderen.