Bridge


 Bridgeclub de Palingbeek bestaat sinds vele jaren voor bridgeliefhebbers van de Golfclub.

We streven ernaar om op vriendschappelijke wijze, in de wintermaanden van april tot oktober, wekelijks op dinsdag een tornooi te organiseren. In het mooie restaurant en ronde zaal van de Golfclub is het rustig vertoeven.

Er wordt vanaf begin oktober 2016 een cursus georganiseerd die over twee jaar loopt.

Het aantal leden, inclusief de cursisten, is nog steeds groeiend. Ook leden die niet aangesloten zijn bij De Golfclub De Palingbeek kunnen lid worden van de Bridgeclub De Palingbeek mits bepaalde voorwaarden, opgelegd door de Raad van Bestuur van de golfclub.

Bridgespelers die nog niet de druk van een wedstrijd willen ervaren, kunnen op donderdag hun hart ophalen in een gemoedelijke sfeer, via een bridge light tornooi versie.

Voorzitter Bernard Vandermarcke
Ondervoorzitter Kate Vrielynck
Secretaris Geert Craeynest
Schatbewaarder Christiane Laevens
Tornooileider Erik Baeke

Privacyverklaring van de bridgeclub

Bijlage bij privacyverklaring van de bridgeclub