Bridge

Leden van Bridgeclub De Palingbeek spelen van oktober tot april op dinsdag- en donderdagnamiddag. In de zomermaanden wordt er ongeveer tweemaal per maand gebridged op woensdagnamiddag. Telkens van 13.45 tot 18 uur.

Alle leden van golfclub De Palingbeek zijn welkom alsook een beperkt aantal (maximum 20) personen die geen lid zijn van de club, mits betaling van een jaarlijkse bijdrage, opgelegd door de Raad van Bestuur van de golfclub.

De Bridgeclub is aangesloten bij de Vlaamse Bridge Liga.

Voorzitter Geert Craeynest
Ondervoorzitter en schatbewaarder Christiane Laevens
Secretaris Johan Debuf
Wedstrijdleider Erik Baeke
Communicatie en bridgemate Kate Vrielynck

Privacyverklaring van de bridgeclub

Bijlage bij privacyverklaring van de bridgeclub