Reglement “Flandrien Kaas” Matchplay competitie​”

FLANDRIEN KAAS MATCHPLAY COMPETITIES 2021
DAMES en HEREN SINGLE en GEMENGD DUBBEL

1/ DEELNAME: Hcp 0 tot 36 zijn toegelaten. Iedereen slaat af van de fronttees,dwz dames op 49 en heren op 56.
2 Single hcp mogen niet samen een ploeg vormen in de dubbel wedstrijden. Een single hcp = handicap 9,4 of lager.

2/ WEDSTRIJDFORMULE bij single en dubbel wedstrijden:
De matchplay rules zijn van toepassing.
Het verschil tussen de playing handicaps moet gegeven worden volgens de stroke index op de scorekaart.
Er worden maximaal 9 strokes gegeven.
Bij gelijke stand na 18 holes moet er verder gespeeld worden volgens het sudden death systeem, t.t.z. terug starten op hole 1, waarbij opnieuw de strokes gegeven worden op dezelfde holes.
Er moet verder gespeeld worden tot een speler of ploeg een holes wint. Dit is dan de winnaar van de match.

In de dubbel wedstrijden wordt greensome gespeeld.
Beide spelers van de ploeg slaan hun bal af, waarna ze een bal kiezen om verder te spelen.
De speler, van wie de bal niet gekozen werd, speelt nu eerst en daarna wordt er alternerend gespeeld.
Een provisionele bal moet door de partner gespeeld worden.
Een ploeg die niet correct alternerend speelt, verliest de hole.

3/ PLAYING HANDICAP SINGLE WEDSTRIJD: 70% van de exact hcp bij de start van de competitie.
PLAYING HANDICAP DUBBEL WEDSTRIJD: 35% van de som van beide exact hcp bij de start van de competitie.
De playing handicaps staan op de wedstrijdtabellen ad valvas in de hall en blijven de ganse competitie ongewijzigd.

4/ SCOREKAARTEN: Beschikbaar in het secretariaat. De spelers moeten zelf de gegeven strokes invullen.

5/ AFSPRAKEN MAKEN:
-De speler of ploeg die bovenaan staat op de wedstrijdtabel stelt binnen 1 week na de start van de speelronde
minstens 3 redelijke data + startuur voor aan de tegenstander(s).
-De tegenstander antwoordt binnen de 3 dagen welke data ook voor hen passen.
-De initiatiefnemer zal dan beslissen wanneer precies er gespeeld wordt.
De speler of de ploeg die de bovenstaande regels voor het maken van afspraken niet naleeft wordt gediskwalificeerd indien de match om die reden niet doorging.
Een “redelijke datum” is een dag of een deel van een dag waarin een speler of een ploeg niet op reis is, niet moet werken en niet belet is wegens belangrijke familiale evenementen.
Er zal nooit toestemming gegeven worden om na de einddatum van een speelronde te spelen.
Indien niemand schuld heeft aan het feit dat de match niet gespeeld werd en indien niemand forfait geeft, wordt de winnaar bepaald door lottrekking.
Indien een wedstrijd niet tijdig gespeeld wordt wegens overmacht, beslist de wedstrijdleiding.
Indien de tegenstander gekend is mag een match gespeeld worden vóór de start van de speelronde.

6/ Indien alle spelers akkoord gaan mag de match op een vreemd golfterrein gespeeld worden of beperkt worden tot minder dan 18 holes (bv: 9 of 12 of 15 holes).

7/ Zodra de wedstrijdtabellen per mail of ad valvas gepubliceerd zijn zal er geen enkele wijziging mogelijk zijn.

8/ BUGGIES en CADDIES zijn toegelaten. Andere begeleiders zijn toegelaten mits toestemming van beide partijen.

9/ WEDSTRIJDLEIDING: Organisatie van de competitie: JP Desmet. Bij betwistingen beslist de Captain.