Doping in de golfsport

Gepubliceerd: 31/08/2022

 

 

JONGE GOLFER 2 JAAR GESCHORST NA POSITIEVE DOPINGTEST

 

Het klinkt misschien eigenaardig maar er zijn wel degelijk al schorsingen van 2 jaar uitgesproken wegens positieve dopingcontroles na amateur golfwedstrijden.

Inderdaad zoals bij elke sport (en golf is wel degelijk een sport) dient men er zich van te vergewissen dat er geen verboden producten zijn ingenomen. Ga je golfen in een club, zelfs al is dit buiten wedstrijdverband, dan moet je de regels met betrekking tot controles en toestemming wegens therapeutische noodzaak (TTN) absoluut volgen. Dopingcontroles kunnen bijgevolg zowel in wedstrijdverband als er buiten plaatsvinden!  Er zijn in 2021 in totaal 12 dopingcontroles geweest bij golfsport in Vlaanderen. Dit is niet veel maar meer dan vb handbal (4), korfbal (6), badminton (3) (zie kernstatistieken NADO Vlaanderen.)

 

Wat is doping ?

Het WADA hanteert drie criteria om te bepalen wanneer ze een stof of een methode als doping beschouwt. Het antidopingagentschap stelt daarbij deze 3 vragen:

Is de stof/methode (mogelijk) prestatiebevorderend?

Is de stof/methode (mogelijk) schadelijk voor de gezondheid?

Is de stof/methode in strijd met de ‘Spirit of Sport’?

Als het antwoord op minstens 2 van de 3 vragen ‘ja’ is, dan komt de stof of methode op de lijst van de verboden stoffen.

 

De lijst van verboden middelen is vrij lang en is te raadplegen via de website ‘Doping vrij Vlaanderen’

Ik wil hier alleen de aandacht vestigen op enkele stoffen die ook om therapeutische redenen veel worden gebruikt en hierbij onschuldig kunnen lijken.

Beta-blockers (zoals o.a. atenolol, bisoprolol, metoprolol, nebivolol, propranolol, sotalol en nog stofnamen eindigend op -olol). worden zeer frequent gebruikt als bloeddrukverlagende en hartslagvertragende middelen.

Zij worden ook met wisselend succes gebruikt bij beven. Bij dit laatste knelt het schoentje namelijk: bij enkele sporten waarbij een vaste hand nodig is ( zoals snooker, biljart, darts en dus zeker ook golf) worden deze middelen beschouwd als prestatiebevorderend en zijn ze voor deze sporten verboden.

 

Behoorlijk wat jongeren nemen Rilatine of andere amfetamine-afgeleiden voor aandachtsstoornissen (ADHD en ADD) en zijn uiteraard ook verboden substanties

(zoals alle stimulantia, maar ook narcotica)

Recent zijn alle corticoiëden verboden die worden ingenomen via de mond, injecties (al dan niet lokaal) en rectaal (suppo’s e.d.). Mag wel plaatselijke zalf (huid, ogen, e.d. en verstuiver via de neus).

Maak je gebruik van stoffen of geneesmiddelen die zich op de verboden lijst bevinden, dan heb je een toestemming wegens therapeutische noodzaak (TTN) nodig om te kunnen bewijzen dat je deze middelen mag nemen tijdens het golfen. Heb je dit bewijs niet en test je positief bij een dopingtest dan behoort schorsing tot de mogelijke gevolgen. Het grote verschil met elitesporters is wel dat je als breedtesporter ook retroactief zo een toestemming kan aanvragen in geval van een positieve controle.

Een TTN kan je aanvragen via ‘Dopingvrij Vlaanderen en bij je behandelende arts.

De kans dat je voor doping gecontroleerd wordt is klein maar zeker niet onbestaande, en mede namens de medisch ethische commissie Golf Vlaanderen wens ik jullie hierop te attenderen.

Meer info: Doping – Golf Vlaanderen en Dopingvrij Vlaanderen

Dirk Peeters