Golf en ethiek

Gepubliceerd: 19/07/2022

 

 

Ethisch verantwoord sporten, Panathlon-verklaring, 1712, allemaal termen die voor sommigen een belletje doen rinkelen.  Één voor één zijn het belangrijke begrippen die wij als club hoog in het vaandel dragen, net zoals de golffederatie.

Als we spreken over ethisch verantwoord sporten dan hebben we het niet alleen over fairplay.

De golfsport staat bekend om het ‘bijna’ altijd spelen zonder scheidsrechter. Het spel is gebaseerd op de integriteit van de speler die rekening houdt met andere spelers en volgens de regels speelt. De geest van het golfspel gaat er om dat, hoe gedreven de speler ook is, men onder alle omstandigheden hoffelijk en sportief gedrag vertoont. Dit staat ook zo vermeld in de etiquette van het golfspel. Fairplay is dus natuurlijk een belangrijk aspect en omvat zowel vriendelijk zijn tegenover je medespelers, eerlijk spelen, vlot spelen maar ook bijvoorbeeld ‘Fore’ roepen bij gevaar.

Een andere categorie die we onder ethisch verantwoord sporten verstaan, is zorg dragen voor het terrein. Herstel je pitchmarks, hark de bunker, replace divots maar sorteer ook je afval. Wil je hier meer over weten, surf dan naar de website van Golf Vlaanderen: https://www.golfvlaanderen.be/voor-golfclubs/golf-ethiek

In juni 2021 ondertekenden we de Panathlon-verklaring.  Het gaat hier om een Charter over de Rechten van het Kind in de Sport.

Alle kinderen hebben het recht:

  • Sport te beoefenen
  • Zich te vermaken en te spelen
  • In een gezonde omgeving te leven
  • Waardig behandeld te worden
  • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
  • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
  • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
  • In veilige omstandigheden aan sport te doen
  • Te rusten
  • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Binnen onze werking doen we er dan ook alles aan om er voor te zorgen dat deze rechten ALTIJD gerespecteerd worden.

Stel dat deze grens toch op een manier overschreden wordt of je hebt nood aan een luisterend oor, je hebt iets gezien en weet niet hoe je hiermee moet omgaan dan kan je contact opnemen met de gratis hulplijn 1712

Andere initiatieven waar ervaren hulpverleners je kunnen helpen en waar we als club achter staan zijn:

Wil je graag iets melden binnen Golf De Palingbeek, dan kan je terecht bij onze API (AanspreekPunt Integriteit) Tine Fournier via mail.

Op onze website kan je ook meer informatie vinden over: Sport met grenzen,  Doping in de golfsport,  gezonde voeding, …

Tine Fournier