Past Seniorscaptain wedstrijd

Gepubliceerd: 30/10/2022

 

 

In het kader van de viering 30 jaar Palingbeek is vanwege de senioren een traditie in ere hersteld : namelijk de past seniorscaptains wedstrijd.

Er is hierbij uitgepakt met een leuke spelformule : Canadian greensome,  in ploegen van 2 die toch nog voldoende ruimte laat voor individuele inzet voor de lange slagen.

Het was opnieuw een schitterende golfdinsdag (zoals het ganse seizoen). Iedereen was in opperbeste stemming bij de prizegiving, waarbij de past seniorscaptains in de bloemetjes werden gezet. Tot groot genoegen van de captain en de overige aanwezigen was het overgrote deel van de past captains fysiek aanwezig.  Lees meer

Carlos Dermaut had toegezegd maar was op het laatste moment verontschuldigd : hij was de eerste seniorscaptain (1992-1994). Na de wedstrijden luisterde hij het diner op met zijn pianospel, in de periode dat er in het clubhuis nog een piano stond. Hij was captain in combinatie met Ivan Snick, de man van het recht die op zijn leeftijd (93) nog steeds recht als een kaars loopt, en zich nu nog zeer enthousiast toonde.

Marc Blanckaert volgde hen op tussen 1995 en 1996;  golfer met veel oog voor het oog en voor de amicale sfeer in de club. Hij steunde enthousiast het huidige initiatief.

Guy Gruwez (94 jaar) was ook nu komen opdagen en zag er nog stralend uit. Hij is een Ieperling pur sang die nog voorzitter is geweest van de last post association en mede het oorlogsverleden van ons terrein heeft blootgelegd.

Hij werd opgevolgd door de eerste vrouwelijke captain, Francine Vuylsteke, zeer dynamische vrouw met een sterke man achter haar; beiden waren ook op de wedstrijd en de receptie. Een volgende vrouw als captain was Edith Vanderheyde die in 2007 en 2008 Willy Thys opvolgde. Zij is één van de trouwste deelnemers aan wedstrijden en heeft ook een prominente rol gespeeld in de bridgeclub.

Hedwig Bamelis heeft ook 2 jaar het de senioren golfseizoen draaiende gehouden.

Louis Rutgeerts was pas op rust als diensthoofd inwendige te Roeselare waar het zwarte gat wenkte, maar hij werd als golfneofiet ineens gebombardeerd tot seniorscaptain en hij bracht het er zeer goed van af. Hij werd opgevolgd door een andere arts : André Van Caster een kinderarts die nu ook de senioren moest verzorgen. Hij is bovendien nog seniorsclubkampioen geweest. Beide artsen (op rust) namen deel aan de huldiging.

Lieve Denolf-Claeys nam als bestuurslid haar verantwoordelijkheid op toen er niet direct een opvolger werd gevonden. Zij was nu verontschuldigd.

Etienne Blomme was nadien 2 jaar seniorscaptain, steeds vestimentair correct organiseerde hij het seniorenseizoen met een Britse charme.

De volgende captain was ook  ingenieur : Geert Craeynest, zeer aimabele man met een sterke vrouw achter zich. Hij heeft ook het bridgen een verdere elan gegeven.

Daisy Travers was zeer dynamisch met o.a. het lanceren van de young seniors wedstrijden. Zij was nu verontschuldigd.

In de coronatijd hield een trio met Bernadette Debusschere, Patricia Calliauw en Kathy Vandekerckhove de vlam brandend.

De club blijft alle senioscaptains zeer erkentelijk en zij kregen een welverdiende ovatie.

2 opmerkelijke figuren in de clubgeschiedenis werden herdacht :

Willy Thys was seniorscaptain in 2005 en 2006; hij is spijtig genoeg 2 jaar overleden. Willy was de initiatiefnemer van de past captains wedstrijden en een zeer gerespecteerd lid van de club.  We dopen deze wedstrijd dan ook om tot de memorial Willy Thys.

Tenslotte werd Dirk Ottevaere, herdacht : de pro die vele jaren golfonderricht en leute  kon combineren als geen ander, maar die in 2015 veel te vroeg overleed. Het was een emotioneel moment waarbij zijn papa Georges bloemen en een welgemeend applaus in ontvangst nam.

Een uitgebreide receptie volgde hierop nog.

Ook de volgende jaren worden nog past captainswedstrijden voorzien.

(Van links naar rechts: Geert Craeynest, Marc Blanckaert, Louis Rutgeerts, Andre Van Caster, Edith Vanderheyde- Raveschot, Francine Vuylsteke-Dobbels, Ivan Snick, Patricia Bariseau-Calliauw, Bernadette De Clerck-De Busschere en Guy Gruwez)

Dirk Peeters