Woord van de Voorzitter: President’s Prize

Gepubliceerd: 05/10/2022

 

 

President’s Prize & Viering 30-jarig bestaan. Woord van de Voorzitter.

1 oktober 2022

Beste Golfvrienden,

Hartelijk welkom op de President’s Prize en op de viering van ons 30 jarig bestaan.

Het is inmiddels 30 jaar geleden dat onze golfclub geopend werd: in 1991 enkel een practice, op 13 oktober van hetzelfde jaar 9 holes en de volledige opening van de 18 holes gebeurde op 1 juli 1992.

Het initiatief voor een golfclub werd genomen door 12 ondernemers die hun schouders onder het project gezet hebben. Oorspronkelijk was het idee om in het Kortrijkse een golf te realiseren. Maar door gebrek aan geschikte gronden, hebben zij uiteindelijk het risico genomen om in dit landelijke Hollebeke een golfclub op te richten.

We mogen vanavond 3 van de stichters verwelkomen, waarvoor ik graag een warm applaus vraag en dat zijn : Jos Rommel, Leo Claeys en onze erevoorzitter Willy Deceuninck.

Na 25 jaar hebben wij in 2017 de fakkel overgenomen met een nieuw aandeelhouderschap. Het is onze absolute intentie om verder te blijven investeren in de club. De voorbije jaren was het grootste project het nieuwe practicegebouw met Toptracer faciliteiten, de volgende stap worden de bijkomende 9 holes.

Begin deze week zijn de archeologen gestart met het archeologisch vooronderzoek. Dit betekent dat over het ganse terrein (ongeveer 22 ha ), 47 proefsleuven getrokken worden gespreid over 11 zones. Deze zones komen overeen met de plaatsen waar bij de uitbreiding meer dan 15 cm diep wordt uitgegraven. Vanaf deze diepte zouden de archeologische sporen in de ondergrond kunnen beschadigd worden.

Het doel van de prospectie is om een inschatting te geven van het archeologisch potentieel: hoeveel sporen zijn er te verwachten en wat is de bewaringstoestand. Dit zal van belang zijn voor de bepaling van de omvang van het vervolgonderzoek

Reeds in de eerste sleuf vonden de archeologen minstens 3 gesneuvelde Duitse soldaten in volledige uitrusting. Eén van hen droeg zelfs nog de bekende pinhelm. Aan de uitrusting te zien zijn het soldaten die sneuvelden tijdens de gevechten van oktober en november 1914, toen Fransen en Duitsers een felle slag uitvochten tussen het Eekhof en het kasteel Mahieu. De soldaten werden waarschijnlijk in een geïmproviseerd graf begraven, waarvan de locatie later verloren ging. Er wordt verder onderzoek gedaan naar de omvang van dit meervoudig graf.

Ook ter hoogte van de voormalige Duitse frontlijn, op het grasveld naast hole 13, vonden de archeologen verschillende stoffelijke resten. Op basis van luchtfoto’s werden reeds honderden stukken loopgraven gekarteerd op het uitbreidingsgebied. De archeologen vonden de meeste hiervan ook terug in de proefsleuven.

De eerste en tweede Duitse linie lijken alvast goed te zijn uitgebouwd met houten wanden, vloeren en schuilplaatsen. Naar de opbouw van de tussenliggende loopgraven wordt nog verder onderzoek gedaan. Ook werden al verschillende uitrustingstukken gevonden, objecten zoals flessen en tientallen explosieven.

Op basis van al deze resultaten zullen de archeologen een advies uitbrengen voor de verdere archeologische opgravingen op het terrein. Gezien de bevindingen tot op heden, mogen we er nu al vanuit gaan, dat er een grondig vervolgtraject volgt. Niettemin durven wij hopen om in 2025 de 9 holes in gebruik te nemen.

Een club bestaat natuurlijk niet alleen uit infrastructuur, maar het DNA van een golfclub zit vooral in het clubleven. Zonder overdrijven mogen we hier spreken van een speciale Palingbeeksfeer. Die wordt door jullie allen gecreëerd. Het initiatief van de vele vrijwilligers die de club telt, is een zeer belangrijke driver hiervan.

Trouwens wordt op 27 oktober voor alle vrijwilligers een wedstrijd met etentje georganiseerd.

De laatste jaren was er een grote instroom van nieuwe leden, aan ons 1000e lid die hier vandaag aanwezig is, geven we graag een attentie, en dat is Domien Kriger.

We beseffen ten volle dat het ledenaantal niet onbeperkt kan stijgen, het is absoluut belangrijk dat alle leden voldoende speelgelegenheid hebben en kunnen deelnemen aan wedstrijden. Mochten er problemen hieromtrent optreden, nemen we zeker een ledenstop in overweging.

De instroom van nieuwe leden heeft ook een verjonging van de club met zich meegebracht: 10 jaar geleden telden we 100 jongeren onder de 30 jaar, vandaag zijn dat er 260 : voor degenen die snel kunnen rekenen, betekent dit dat 1 op 4 van onze leden jonger is dan 30 jaar. En dat de golfsport een gezonde sport is, bewijzen de 3 leden die ouder zijn dan 90 jaar.

Deze week had de finale van de “interclub wedstrijden voor senioren” plaats. Met veel trots kan ik jullie melden dat onze ploeg ladies 2 die in divisie 4 speelt, eindwinnaar geworden is in hun reeks en volgend jaar stijgt. Hierbij wil ik de captain Hilde Brunin – De Keyzer en de ganse ploeg van harte feliciteren voor hun schitterende prestatie.

Op hetzelfde ogenblik, had hier op ons terrein de halve finale plaats van senioren divisie 1. Dit is het hoogste niveau met als deelnemers: clubs zoal Royal Antwerp, Rinkven, Ravenstein en Royal Limburg. Zowel de captain van Royal Antwerp als van Rinkvin (waar de Open Soudal dit jaar gespeeld werd) is ons komen melden dat onze greens de beste van België zijn. Dit maakt ons uiteraard fier. Het is nog eens een bewijs dat we een uitmuntend greenkeepers team hebben.

En last but not least, wil ik onze nieuwe horeca uitbaters verwelkomen: Sophie en Honoré zijn in moeilijke omstandigheden gestart, maar in korte tijd zijn ze erin geslaagd om onze horeca een nieuwe, glanzende look te geven. Ze genieten alle steun van de club en we hopen dat ze hier vele jaren gelukkig zijn. Tijdens de receptie hebben zij de drank aangeboden, waarvoor hartelijk dank.

Ik wens jullie allemaal een fijne avond toe en geef graag het woord aan onze Captain voor de prijsuitreiking.

Dirk Vermunicht